Nieuws & informatie

Lees relevante financiële berichten en nieuws over Op10ma

Van droomhuis naar nachtmerrie?

Vandaag de dag zien we dat er veel woningen worden verkocht. Door de lage rente lijken de mogelijkheden ongekend. Je droomhuis is binnen handbereik. En dat allemaal met een zeer lage maandlast. Wie doet je nog wat? Het leven lacht je toe!

Maar is dat wel zo? Wat nu als jouw voorbereiding net even niet goed genoeg is en je daardoor geen droomhuis koopt, maar een nachtmerrie? Kan dat echt gebeuren, hoor ik mensen vaak zeggen. Ja dat kan inderdaad gebeuren. Een woning kopen is niet zomaar even een transactie zoals je deze dagelijks in de supermarkt doet. Voor een goede aankoop, gaan heel wat stappen vooraf. Elke stap in het proces van de aankoop van je droomwoning is belangrijk.

Het is net als bij lopen, toen je leerde lopen wist je al gauw dat je elke stap goed moest zetten. Van de hak naar de teen, elke stap weer. Je merkte al gauw dat je geen stap kon overslaan, want dan lag je plat op je neus. Wat hebben er in het begin van ons loopproces een tranen gevloeid, omdat ons neusje weer die harde grond voelde.

Om te voorkomen dat je dit in overdrachtelijke zin ook meemaakt in het proces naar het kopen van je droomwoning, is het belangrijk dat je het stappenplan kent en goed uitvoert. Wat zijn deze stappen dan en kan je ze alleen uitvoeren?

De stappen zal ik straks voor je uitschrijven, maar allereerst moet je weten dat je vroeger leerde lopen aan de hand van je vader en/of moeder. Zij waren de ervaringsdeskundigen en wisten hoe je moest leren lopen. Zo is het ook in het aankoopproces van je droomwoning. Je moet echt gebruik maken van de kennis van de deskundigen. Deskundigen die weten waarop je moet letten bij de aankoop van je woning. Dit zijn vaak de makelaar, bouwkundig technicus en financieel adviseur. Zij weten precies hoe het proces werkt en waar je op moet te letten.

De 1e stap die je dient te zetten is om te ontdekken wat de voor- en nadelen zijn van het kopen of huren van een woning. Deze kun je bespreken met je omgeving of je financieel adviseur. Ook is hierbij het internet een goede bron.

De 2e stap is, wanneer je besluit een woning te willen kopen, laten berekenen wat je mogelijkheden zijn. Laat dit altijd door een financieel adviseur doen. Hij of zij kennen de regels en weten wat wel en niet kan en waarop ze moeten letten bij het berekenen van jouw mogelijkheden.

Wanneer je weet wat je kunt lenen, wordt de zoektocht makkelijker en specifieker. Dit is de 3e stap. Hierbij is www.funda.nl een hele handige website. Maar je kunt ook kiezen voor een zoekactie, die wordt uitgevoerd door een makelaar of financieel adviseur. Naar aanleiding van jouw zoekopdracht houden ze de markt voor je in de gaten en kun je direct schakelen als jouw droomwoning op de markt komt.

Stap 4 is de stap waar veel om draait. Koop jij je woning voor de juiste prijs? Het onderhandelingsproces is een belangrijk onderdeel in het kopen van een woning. Gebruik daar experts voor die daar ervaring mee hebben. Het loont al gauw om een aankoopmakelaar of financieel adviseur in de hand te nemen om de onderhandelingen op zich te nemen. Doe je het zelf? Zorg dan dat je het proces niet laat leiden door je emoties. Dat vertroebelt de heldere blik en daardoor zou je teveel voor je woning kunnen gaan betalen.

Je bod is geaccepteerd, je hebt een woning gekocht. En nu? Hoe nu verder? Stap 5 het aanvragen van je hypotheek. Zorg dat je gebruik maakt van een professional, die precies weet wat er moet gebeuren bij het aanvragen van een hypotheek. Dit is erg belangrijk, aangezien je te maken hebt met ontbindende voorwaarden van financiering. Binnen die tijd krijg je de mogelijkheid om je financiering rond te krijgen. Een goede financieel adviseur neemt dit proces van je over en zorgt voor het volledige proces.

Uiteindelijk is de financiering rond en heb je de hypotheek kunnen lenen. De datum van de overdracht van de woning is aangebroken. Stap 6 is de overdracht van de woning en de het beschrijven van de hypotheek. De notaris is hier de partij voor die dit regelt. Na de overdracht ben je eindelijk eigenaar van de woning.

Gefeliciteerd! Je kunt eindelijk je droomwoning betrekken. Maar dan begint het eigenlijk pas. De laatste en 7e stap. Onbezorgd wonen. Dit kan alleen als je jouw financiële zaken up to date houdt. Dit houdt in dat het periodiek bespreken van je financiële situatie een must is. Een goede financieel adviseur zorgt dat hij/zij regelmatig contact met je zal hebben om de financiële zaken met je te bespreken. Zodat onbezorgd wonen ook echt realiteit wordt.

Zoals je ziet zijn het heel wat stappen. En belangrijk zijn ze ook. Jij wilt toch niet van je droomhuis je nachtmerrie maken? Daarom voer elke stap goed uit en denk om je neus!

12,5 Jarig bestaan Op10ma Hypotheken & Verzekeringen

Op 6 juni 2005 was het zover. Na weken van voorbereiding schreven wij ons in bij de Kamer van Koophandel als financieel dienstverlener in hypotheken en verzekeringen. Ons bedrijf was toen geboren. Een droom werd voor ons werkelijkheid. Het was een enorme stap, welke wij vol vertrouwen zijn aangegaan.

En nu… 6 december 2017!

12,5 jaar Op10ma Hypotheken & Verzekeringen. Wat zijn wij enorm dankbaar dat jij gebruik hebt gemaakt van onze expertise en kennis. Dat we jou mochten helpen in je zoektocht naar de juiste financiële oplossingen in hypotheken, verzekeringen, pensioenen en andere spaardoelen. Juist door jouw vertrouwen hebben wij een bestaansrecht mogen en kunnen opbouwen. Wij willen jou daar ontzettend hartelijk voor bedanken. Zonder jouw vertrouwen was dit nooit gelukt.

Maar we willen doorgaan. Vooruitgaan. Onze dienstverlening nog meer professionaliseren. Nog meer kennis, ervaring en inzichten met je delen. Daarom zijn we dit jaar gestart met informatieverstrekking via Facebook en LinkedIn. Door gebruik te maken van deze social media kanalen kunnen we nog sneller en efficiënter met jou communiceren. Daarnaast zijn we bezig om onze website te vernieuwen, om zo nog overzichtelijker informatie te verstrekken en onze dienstverlening te perfectioneren. Wij vinden het heel erg fijn wanneer jij ons gaat volgen op Facebook en LinkedIn. Dit kun je doen door te klikken op onderstaande links:

Facebook - Op10ma LinkedIn - Op10ma

Op10ma blijft zichzelf verder ontwikkelen

Het komende jaar willen wij ons als Op10ma Hypotheken & Verzekeringen graag verder ontwikkelen op diverse gebieden. Zo zijn we bezig met een project waardoor financiële situaties nog leuker en makkelijker inzichtelijk worden gemaakt. We kunnen hier nog niet teveel over kwijt, maar we houden je hier uiteraard van op de hoogte. De meeste updates worden geplaatst op Facebook en LinkedIn, dus hou deze pagina's in de gaten.

NIEUW: Spoor10

Tevens zijn we ook een project gestart om zowel de zakelijke als particuliere markt beter te faciliteren in coaching, administratieve dienstverlening en mediation. Deze dienstverlening hebben wij ondergebracht bij Spoor10. Spoor10 verzorgt voor zowel bedrijven als particulieren de administratie. Daarnaast zijn er coaching trajecten om bedrijven en instellingen, maar ook particulieren inzicht te geven in organisatie en financiën. Mediation in conflictbemiddeling was al een tak welke wij verzorgden, maar deze is nu ondergebracht in Spoor10.

Zoals je leest staan wij niet stil en willen we onze dienstverlening graag verder professionaliseren en uitbreiden. Wij hopen daarom dat we, ook in de toekomst, jouw financiële situatie mogen blijven monitoren en daarin mogen adviseren.

Belangrijkste punten uit het regeerakkoord!

Afgelopen dinsdag 10 oktober is het regeerakkoord door de coalitiepartijen VVD, CDA D66 en ChristenUnie gepresenteerd. Zoals je van ons gewend bent, zullen wij de headlines voor je eruit lichten en de gevolgen toelichten. Hervorming Belastingstelsel:

 • De huidige 4 schijven in de inkomstenbelasting worden vervangen voor 2 schijven. De belastingdruk wordt hiermee verlaagd. Over een maximaal bedrag van €68.600,- betaal je 36,93% belasting en over het meerdere 49,5%. Deze maatregel gaat per 1 januari 2019 in. Conclusie: Je betaalt minder inkomstenbelasting en dus gaat je netto inkomen omhoog, mits je meer dan €20.168,- per jaar gaat verdienen. Dit omdat er in de huidige situatie over €19.981,- 36,55% inkomstenbelasting wordt geheven.
 • De algemene heffingskorting wordt verhoogd met circa €350,-. Conclusie: Dit bedrag komt bovenop je netto inkomen. Je besteedbaar inkomen gaat hierdoor omhoog.
 • Verhoging arbeidskorting. Voor de berekening van de arbeidskorting wordt het huidige vlakke maximum verhoogd met circa €365,-. Conclusie: De arbeidskorting wordt verhoogd, waardoor het netto – inkomen stijgt.
 • Verhoging lage btw - tarief van 6% naar 9%. Conclusie: Alle producten in het lage btw-tarief worden duurder. Dit zijn o.a. de dagelijkse boodschappen. Dit betekent dat kosten voor levensonderhoud fors stijgen.
 • Het heffingsvrij vermogen wordt verhoogd van €25.000,- naar €30.000,- per persoon. Conclusie: Over €5.000,- extra eigen vermogen per persoon hoeft er geen belasting te worden betaald. Dit betekent een lagere belastingdruk voor mensen met spaargelden tot €30.000,- per persoon of €60.000,- per paar.

Wonen:

 • De hypotheekrenteaftrek wordt in stappen van 3% per jaar verlaagd tot het basistarief van 36,93% is bereikt. De verlaging gaat in 2018 naar 49,5%, in 2019 naar 49%, in 2020 naar 46% en in 2021 naar 43%. De kabinetsperiode is daarna voorbij, echter wanneer we doorrekenen, dan zou er in 2022 een aftrek zijn van 40% en in 2023 37% oftewel 36,93%. Conclusie: De beperking van de hypotheekrenteaftrek zal de hogere inkomens gaan raken. Voor de lagere inkomens en middeninkomens tot €68.600,- heeft dit geen gevolgen omdat deze inkomens in de belastingdruk vallen van 36,93% vanaf 2019. Voor deze inkomens geldt dat het percentage van aftrek gelijk is aan het percentage wat er aan belasting wordt betaald.
 • Het eigen woningforfait wordt verlaagd naar 0,6% over de WOZ-waarde van de woning. Conclusie: De waarde van de woning welke door de berekening van het eigen woning forfait bij je inkomen opkomt en waarover je belasting betaalt, wordt lager. Vb. Voor een woning van €200.000,- wordt er nu €1.500,- bij je inkomen opgeteld en dat wordt €1.200,-. Over dit bedrag wordt dan inkomstenbelasting betaald.
 • Wanneer je geen of geringe eigen woningschuld hebt, wordt je niet meer vrijgesteld van het eigen woningforfait. Conclusie: Aflossen van de hypotheek tot de 0-grens loont niet. 0,6% van de WOZ-waarde wordt bij je inkomen opgeteld en daarover dien je inkomstenbelasting te betalen.

Arbeidsmarkt:

 • De transitievergoeding bij ontslag of na het stoppen van een tijdelijk dienstverband gaat in vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Conclusie: Wanneer je tijdelijke contract niet wordt verlengd of je wordt ontslagen – niet verwijtbare redenen of economische redenen en niet samen overeengekomen – krijg je een vergoeding van 1/3 van je maandsalaris over de maanden dat je hebt gewerkt.
 • Transitievergoeding wordt 1/3 van het maandsalaris. Conclusie: Dit was vanaf het 2e jaar 1/6 deel. De vergoeding wordt dus verhoogd.
 • De periode van opvolgende tijdelijke contracten wordt verlengd van 2 naar 3 jaar. Conclusie: Je krijgt als werknemer minder snel een vast contract.
 • Periode proeftijd bij contract voor onbepaalde tijd wordt verlengd van 2 maanden naar 5 maanden. Conclusie: Dit geeft de werkgever een langere periode om de werknemer te beoordelen. Voor de werknemer heeft het een nadeel, aangezien bij het kopen van een woning de proefperiode verstreken dient te zijn alvorens er een hypotheek verstrekt wordt.
 • Voor ZZP-ers wordt bepaald dat er altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief, tot 125% van het wettelijk minimumloon, in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten: Conclusie: Er dienen goede afspraken gemaakt te worden met de opdrachtgever. Tip: zorg ervoor dat je uurloon nooit te laag ligt!
 • Er wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd voor zzp-ers. Conclusie: Afspraken liggen duidelijker vast en op deze manier is de werkrelatie duidelijk en wordt uitbuiting voorkomen.

Zorg:

 • Verplichte eigen risico wordt deze kabinetsperiode bevroren op €385,- per jaar.Conclusie: De komende 4 jaar blijft de eigen bijdrage voor ziektekosten gelijk.
 • Zorgpremies zullen wel worden verhoogd.Conclusie: Door het eigen risico te bevriezen zouden de zorgpremies elk jaar behoorlijk kunnen stijgen.
 • Huishoudens die gebruikmaken van WMO-voorzieningen betalen straks een abonnementstarief van €17,50 per 4 weken, dit om stapeling van eigen betalingen tegen te gaan.Conclusie: Duidelijkheid in eigen bijdrage binnen de WMO-voorzieningen. Zo wordt voorkomen dat er stapeling van betalingen uit eigen zak plaats vindt.

Dit is een beknopt overzicht van de belangrijkste afspraken in het regeerakkoord op de gebieden belastingstelsel, wonen, arbeidsmarkt en zorg. Wanneer je wilt weten wat bepaalde zaken voor invloed hebben op je financiële situatie, neem dan gerust contact met ons op.

Vakantie 2017

Na weer een tijd van hard werken, maakt Nederland zich op voor een welverdiende vakantieperiode. Ook wij nemen deze periode de tijd om uit te rusten en nieuwe ideeën op te doen. Daarom is ons kantoor vanaf woensdag 9 augustus t/m zondag 3 september gesloten. Vanaf maandag 4 september staan wij weer voor u klaar. Mochten er in de tussenliggende periode dringende zaken zijn die direct hulp behoeven, dan kunt u contact met ons opnemen alleen via de e-mail. Het e-mailadres is alexander@op10ma.nl.

 • Krijgt u in onze vakantie onverhoopt schade, dan kunt u een schadeformulier downloaden van onze site www.op10ma.nl. Deze vindt u onder het kopje formulieren. Wanneer u het formulier invult en naar ons mailt, zullen wij dit doorzetten naar de verzekeraar.
 • Bij wijzigingen op autopolissen, kunt u het kenteken en de meldcode naar ons mailen. Meldt u daarbij dan ook uw naam en de gewenste dekking. De auto wordt dan direct in voorlopige dekking genomen.

Voor alle andere vragen of zaken wil ik u verzoeken om voor 9 augustus of na 3 september contact met ons op te nemen. Mocht u zelf nog vakantieplannen hebben, gaat u dan goed verzekerd op reis. Wij kunnen u vrijblijvend een offerte aanbieden voor een reis- en/of annuleringsverzekering. Wij wensen u een ontspannen en zonnige vakantie toe.

Op10ma financieel advies

Bij Op10ma is financieel advies altijd maatwerk

Onze dienstverlening draait om uw wensen en persoonlijke situatie, zo kunnen wij u altijd een passende oplossing aanbieden

Bel   0512 51 39 85